Marcin Jelinek

08:52

17 sierpnia 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Z wiceprezesem lubuskiego Kukiz’15 rozmawia Janusz Życzkowski

Dodaj komentarz