Czy samorządy lokalne wiedzą, jak walczyć z przemocą wobec kobiet?

14:24

22 marca 2016

Artur Steciąg

Dziennikarz działu informacji, wydawca Popołudniówki (tel.  68 455 55 27)

Czy samorządy lokalne są dobrze przygotowane do walki z przemocą wobec kobiet?

Badania w tym zakresie przeprowadziła w ostatnim czasie Fundacja Feminoteka, która dokładnie przyjrzała się gminnym, powiatowym i wojewódzkim programom antyprzemocowym.

Wyniki badań wypadły, niestety, bardzo niekorzystnie. Jak się okazało, w wielu tego typu dokumentach kobiety doświadczające przemocy praktycznie nie występują…

Dodajmy, że w ramach projektu „Antyprzemocowa sieć kobiet” Fundacja Feminoteka sprawdziła 16 wojewódzkich, 81 powiatowych i 221 miejskich i gminnych programów antyprzemocowych.

Wyniki tych badań zaprezentowano dziś na specjalnym seminarium na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dodaj komentarz