Lubuskie 2020 – 30.04.2016 r.

15:52

30 kwietnia 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

Urzędy pracy realizują projekty, których celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50+, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach. o szczegółach w audycji.

Dodaj komentarz