Lubuskie 2020 – 23.04.2016 r.

11:25

23 kwietnia 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

W Zielonej Górze odbyła się konferencja pt.:” Lubuskie Fundusze Pożyczkowe i Poręczeniowe są dobrym partnerem w biznesie.
Była ona  skierowana do lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Radnych Województwa Lubuskiego, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni. Chodziło o spopularyzowanie instrumentów zwrotnych pomocy unijnej adresowanej do przedsiębiorców.

Dodaj komentarz