Lubuskie 2020 – 20.02.2016r.

15:23

20 lutego 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia.Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze ogłasza konkursy, z których aż 4 realizowane będzie w ramach tej formy wsparcia.

Dodaj komentarz