Lubuskie 2020 – 12.03.2016r.

11:23

12 marca 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przeznaczył 15 mln złotych  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych i językowych, Beneficjenci mogą składać swoje oferty od  31.03. do 16.05.

Dodaj komentarz