Lubuskie 2020 – 05.03.2016r.

14:07

5 marca 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

W ostatnich latach szereg projektów dedykowanych osobom zagrożonym wykluczeniem realizowało Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, a jeden z pierwszych konkursów RPO – Lubuskie 2020, ogłoszony pod koniec września ubiegłego roku, dotyczył właśnie wsparcia osób zagrożonych społecznie. O nowych działaniach , aktywizujących zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym będziemy mówić w dzisiejszej audycji.

Dodaj komentarz