Lubuskie 2020 – 13.02.2016r.

13:00

13 lutego 2016

Krzysztof Baług

Kierownik redakcji edukacji +48 68 45 55 523

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze ogłasza konkurs na wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Ideą tego konkursu jest   pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji – dokumentów podstawowych dla prowadzenia tych procesów. Na podstawie stworzonych programów gminy będą mogły ubiegać się o środki na przeprowadzenie inwestycji z tym związanych.

Dodaj komentarz