Odcinek 2 „Szerokopasmowe lubuskie – budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim”.

13:10

4 października 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

Swobodny dostęp do Internetu jest w dzisiejszych czasach niezbędny i oczywisty. Portale społecznościowe, edukacja, praca zawodowa, rozrywka to tylko nieliczne pola wykorzystania tej globalnej płaszczyzny komunikacji. Niestety są jeszcze miejsca w naszym województwie (dotyczy to szczególnie wsi i małych miejscowości) gdzie nie ma możliwości  skorzystania z tego dobrodziejstwa.

W drugim odcinku naszego cyklu zajmiemy się więc tym problemem patrząc na niego z różnych stron.

Środa 18.10.

Reportaż (pod redakcją Cezarego Galka) pt. „Białe plamy” autorstwa Izabeli Patek dotyczący znaczenia jakie szczególnie dla obszarów wiejskich ma swobodny dostęp do Internetu.

Debata (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak i pełnomocnika zarządu Orange Polska ds. rozwoju sieci szerokopasmowych Tomasza Kowala.

Zagadnienia:

Idea projektu „Szerokopasmowe lubuskie”

Likwidacja białych plam.

Projekty internetowe.

Internet a rozwój gospodarczy.

Czwartek po 9.00.

Konkurs (Pod redakcją Krzysztofa Baługa) w którym pytania merytorycznie nawiązują do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

O projekcie.

Rozpoczęcie realizacji projektu sięga roku 2010. Bezpośrednim celem proj. jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w woj. lubuskim oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Projekt obejmuje swym zasięgiem obszar 326 miejscowości, na którym łącznie zostanie wybudowanych 1449 km sieci szerokopasmowej. Miejscowości objęte obszarem realizacji projektu zostały ujęte na liście „białych plam” województwa lubuskiego, gdzie występuje całkowity brak infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej (punktów dystrybucyjnych), niezbędnej do zapewnienia podaży usług szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Bezpośrednim celem proj. „Szerokopasmowe Lubuskie” jest rozbudowa istniejącej infrastruktury teleinformatycznej w woj. lubuskim oraz likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu. Do celów pośrednich projektu należą m.in.:

– poprawa pozycji konkurencyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej regionu,

– aktywizacja gosp. osób na terenie objętym projektem w oparciu o nowoczesne technologie,

– przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu cyfr. mieszkańców

– podniesienie jakości życia mieszkańców

– wyrównywanie dysproporcji regionalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu

– upowszechnienie wykorzystania nowoczesnych technologii ICT

Dzięki dostępowi do szerokopasmowego Internetu wzrośnie konkurencyjność regionu, gdyż przedsiębiorcy będą mogli w większym stopniu wykorzystywać Internet w działalności gospodarczej. Internet pośrednio spowoduje rozwój gospodarczy dzięki możliwości tworzenia warunków sprzyjających wzrostowi inwestycji (dzięki poprawie sprawności działania przedsiębiorców nastąpi ich rozwój). Realizacja projektu bezpośrednio wpłynie na stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim poprzez poprawę jakości i dostępność do usług edukacyjnych (e-learning). Ponadto niniejszy projekt jest realizowany głównie na obszarach wiejskich (białe plamy), zatem możliwe będzie zmniejszenie dysproporcji między centrami wzrostu a terenami marginalizowanymi.

Rozpoczęcie realizacji projektu: 30.12.2010r.

Zakończenie realizacji projektu: 30.06.2014r.

Więcej informacji na   SIEĆ   SIEĆ II

Posłuchaj reportażu i debaty.

Dodaj komentarz