Odcinek 1 „Strategia rozwoju Polski Zachodniej”

10:31

27 września 2013

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

Rozpoczynamy 12-odcinkowy cykl antenowy przybliżający perspektywy wykorzystania funduszy uzyskiwanych w ramach LRPO  i korzyści, które wynikają z tego dla mieszkańców regionu.

W ramach pierwszego odcinka proponujemy w środę (2.10.2013 o 18.10) :

Reportaż (pod redakcją Cezarego Galka) pt. „Droga” autorstwa Marzeny Wróbel dotyczący dwóch projektów strategicznych Polski Zachodniej z uzgodnionych przez Marszałków województw:

– dokończenie budowy drogi S-3: Świnoujście- Szczecin- Gorzów Wlkp.- Legnica- Lubawka w ciągu CETC-ROUTE65

– odrzańska Droga Wodna (modernizacja do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, włączenie rzeki Odry do sieci kompleksowej TEN-T)

– modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC-ROUTE 65

– ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych:  budowa Ośrodka Radioterapii w SP Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. oraz rozbudowa istniejącego Lubuskiego Ośrodka Onkologii w Zielonej Górze

– sieci energetyczne Polski Zachodniej – budowa linii przesyłowej 400kV o przebiegu Czarna- Polkowice- Zielona Góra- Plewiska Bis- Gubin- Baczyna- Krajnik- Pomorzany- Glinki- Recław

Debatę (pod redakcją Pawła Mrożka) z udziałem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak i pełnomocnika Zarządu ds. Polityki Spójności Macieja Nowickiego.

Zagadnienia:

Idea Polski Zachodniej .

Stan pracPotencjał rozwoju Polski Zachodniej.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej.

Możliwości wsparcia finansowego projektów ponadregionalnych.

Projekty Strategiczne Polski Zachodniej i szanse na ich wsparcie.

W czwartek (3.10.2013 po 9.00) :

Konkurs dla słuchaczy (pod redakcją Krzysztofa Baługa) nawiązujący merytorycznie  do informacji przedstawionych w reportażu i debacie.

Posłuchaj reportażu i dyskusji.

Polska Zachodnia w rozumieniu geograficzno – przyrodniczym to rzeka Odra i jej dorzecze rozciągające się pomiędzy Sudetami na południu a Morzem Bałtyckim na północy kraju. Administracyjnie makroregion tworzy pięć województw położonych w zachodniej części kraju: opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie.

Rzeka Odra jest ogniwem integrującym przestrzeń społeczno – gospodarczą makroregionu regionu i wyznacza historyczną i do dziś istotną oś rozwojową tego obszaru. Makroregion jest silnie zróżnicowaną wewnętrznie częścią kraju. Cechuje się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną i przedsiębiorczością mieszkańców, wysoką produktywnością rolnictwa i przemysłu, rozwiniętym sektorem usług, różnorodnością przyrodniczo- kulturową i turystyczną. Dla efektywnego rozwoju niektórych sfer społeczno- gospodarczych, jak np. gospodarka, czy transport i komunikacja, które szczególne wymagają powiązań sieciowych, konieczne jest prowadzenie spójnej polityki na poziomie makroregionalnym.

Stąd wspólna inicjatywa Marszałków województw Polski Zachodniej, która spotkała się z zainteresowaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i znalazła swój wyraz w podpisanym dnia 26 sierpnia 2010 r. w Szczecinie porozumieniu pięciu Marszałków o podjęciu prac nad strategią rozwoju dla Polski Zachodniej. Zawiązana przez pięć województw Polski Zachodniej inicjatywa ma swój wyjątkowy charakter również z innego względu. Jest to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie współpracy w ramach makroregionu zainicjowane oddolnie (bottom-up) i dobrowolnie przez władze samorządowe, w którym województwa uznają, że ich rozwój winien następować poprzez wspólne działania – podejmowane w ramach całego makroregionu Polski Zachodniej.

Więcej informacji znajdziesz na  http://polskazachodnia2020.pl/

 

 

 

Dodaj komentarz