Listopadowi goście Norwida

11:58

30 listopada 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

Zapraszamy do wysłuchania audycji poświęconych ostatnim wydarzeniom w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi prowadziła Bogusława Patalas

23.11.2017

Spotkanie z Agatą Tuszyńską – pisarką, reportażystką i poetką. Prowadzenie dr Alina Polak – Woźniak.

16.11.2017

Elisabeth Herrmann – pisarka, dziennikarka, Anna Polus – wicedyrektor WiMBP, Małgorzata Grelak, Góra Mediów

09.11.2017

Andrzej Buck, dyrektor WiMBP, prof. Jiří Trávníček z Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk, dr hab. Grzegorz Nieć, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dodaj komentarz