Tadeusz Lityński

09:13

22 grudnia 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

Z księdzem biskupem, ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej rozmawia Janusz Życzkowski

Dodaj komentarz