Janusz Jasiński

08:50

19 maja 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

Z właścicielem koszykarskiego Stelmetu BC i prezesem OPZL rozmawia Marek Poniedziałek

Dodaj komentarz