Czy i jak mogą zarabiać fundacje i stowarzyszenia?

14:10

25 października 2017

Elżbieta Wozowczyk-Leszko

dziennikarka działu społecznego   +48 68 4555 514

Co rozumiemy przez ekonomizację organizacji pozarządowych? Jakie są etapy przygotowania organizacji do działalności zarobkowej? Dlaczego warto działać społeczne i jednocześnie tworzyć miejsca pracy? Jak i skąd uzyskać wsparcie finansowe i merytoryczne? Udział w audycji biorą: Agnieszka Sułtanowska doradca kluczowy OWES, Agata Karchut specjalista ds marketingu, Karolina Michalczak ze Stowarzyszenia Zielona Góro Zacznij Biegać, Jakub Pietrzyk, Łukasz Hendel i Maciej Kaleta ze Stowarzyszenia P.A.R.K. z Nowej Soli.

Godzina z ekspertem 25.10.2017

Dodaj komentarz