XIII Przegląd Zespołów Śpiewaczych

20:47

25 lipca 2017

Janina Wilga

Współpracownik audycji „Donata swojskie klimaty” oraz „Ziemia i pieśń”
Kontakt: tel. 0-694308570 ; e-mail: ja.wi@op.pl

23 lipca w Sali świetlicy wiejskiej w Stypułowie spotkały się zespoły z terenu województwa lubuskiego. Organizatorem tegorocznego Przeglądu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic.
Organizatorów wsparli : PPHU „Caro” Zielona Góra, zespół śpiewaczy „Stypułowianie”, Rada Sołecka, Urząd Miejski w Kożuchowie i Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie.
Celem przeglądu jest popularyzacja różnych form folklorystycznych i aktywizacja środowisk lokalnych, integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń między zespołami.
Przegląd poprowadziła Urszula Stochel-Matuszak z Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek”.
Na scenie zaprezentowały się kolejno: „Stypułowianie” ze Stypułowa, „Małomiczanki” z Małomic, „Luna Rosa” z Jelenina, „Koniczynka” z Kożuchowa, „Astry” ze Szprotawy, „Chabry” z Siedliska, „Broniszowianki” z Broniszowa i „Jarzębinki” z Otynia.
Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz upominki rzeczowe.

Dodaj komentarz