XII Przegląd Zespołów Śpiewaczych

12:40

13 lipca 2016

Janina Wilga

Współpracownik audycji „Donata swojskie klimaty” oraz „Ziemia i pieśń”
Kontakt: tel. 0-694308570 ; e-mail: ja.wi@op.pl

10 lipca na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie spotkały się zespoły z terenu województwa lubuskiego. Organizatorem tegorocznego Przeglądu było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Stypułowa i Okolic.
Organizatorów wsparli : Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Stypułowie, PPHU „Caro” Zielona Góra, zespół śpiewaczy „Stypułowianie”, Bank Spółdzielczy Kożuchów, KGW, Rada Sołecka i OSP Stypułów, Urząd Miejski w Kożuchowie i Centrum Kultury Zamek w Kożuchowie.
Celem przeglądu jest popularyzacja różnych form folklorystycznych i aktywizacja środowisk lokalnych, integracja środowisk twórczych, wymiana doświadczeń między zespołami oraz promocja gmin skupionych w Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.
Otwarcia XI Przeglądu dokonali: Paweł Jagasek, burmistrz Kożuchowa, Robert Paluch, wicewojewoda lubuski, Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek województwa lubuskiego i Edward Fedko, prezes OSP województwa lubuskiego. Przegląd konkursowy poprowadziła Urszula Stochel-Matuszak z Kożuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu „Zamek”.
Na scenie zaprezentowały się kolejno: „Stypułowianie” ze Stypułowa, „Niezapominajki” z Nowej Soli, „Tulowianki” z Borowiny (poza konkursem), „Luna Rosa” z Jelenina, „Złoty Wiek” z Żar, „Astry” ze Szprotawy, „Łazowianki” z Łazu, „Koniczynka” z Kożuchowa, „Winne Grona” z Zielonej Góry, „Wrzosy z Siecieborzyc, „Bobrzanki” z Nowogrodu Bobrzańskiego, „Broniszowianki” z Broniszowa, „Dojrzałe Kłosy” ze Szprotawy, „Świdniczanie” ze Świdnicy i „Chabry” z Siedliska.
W przerwie prezentacji zespołów śpiewaczych wystąpiły dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stypułowie.
Jury w składzie: Urszula Stochel-Matuszak, Jan Sompoliński, Julia Kapuśniak i Janina Wilga po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, postanowiło przyznać:
I miejsce – zespołowi „Łazowianki” z Łazu
II miejsce – zespołowi „Świdniczanie” ze Świdnicy
III miejsce – zespołowi „Wrzosy” z Siecieborzyc
pozostałym uczestnikom przyznano wyróżnienia.
Nagrodę publiczności otrzymał zespół „Koniczynka” z Kożuchowa.
Nagrody, ufundowaną przez Józefa Rubachę, burmistrza Szprotawy otrzymali: Włodzimierz Czernisz (kompozytor i akompaniator) i Piotr Łabiak, akordeonista zespołu „Świdniczanie”.
Uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i puchary oraz upominki rzeczowe.
Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców Stypułowa i okolic, a muzyka płynąca ze sceny zachęcała do wspólnej zabawy.

Dodaj komentarz