II Trzebiechowski Przegląd Zespołów Śpiewaczych „O Złotą Nutę Obrzycy”€

22:25

7 maja 2010

Janina Wilga

Współpracownik audycji „Donata swojskie klimaty” oraz „Ziemia i pieśń”
Kontakt: tel. 0-694308570 ; e-mail: ja.wi@op.pl

Jednym z punktów trzebiechowskiej majówki był Trzebiechowski Przegląd Zespołów Śpiewaczych. Zespoły rywalizowały o Złotą, Srebrną i Brązową Nutę Obrzycy.

Celem Przeglądu jest ocalenie od zapomnienia pieśni ludowych, patriotycznych, popularnych, żartobliwych. Wymiana doświadczeń wokalnych i repertuarowych. Integracja środowiska artystycznego wsi i małych miasteczek. Radość wspólnego spotkania się, śpiewania , muzykowania i dobrej zabawy. Promocja gmin, w których działają zespoły.                                                                                                                       Ważna jest także popularyzacja różnych form folklorystycznych, tworzenie klimatu lokalnego i regionalnego, pobudzanie własnej twórczości, wyłanianie talentów i indywidualności, aktywna postawa wobec dziedzictwa kulturowego.

Zespoły oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Stanisława Szczepanik, przedstawiciel zespołów, kierowniczka zespołu „Pod Różą”, Lidia Drozdowska, nauczycielka SP w Trzebiechowie, Anna Kowalczyk, nauczycielka SP w Trzebiechowie, Donat Linkowski, dziennikarz Radia Zachód.

W Przeglądzie wzięły udział zespoły: „Osoria” ze Szczańca, „Bojadlanie” z Bojadeł, „Trzebiechowianie” z Trzebiechowa, „Promyk” z Sulechowa, „Kargowiacy” z Kargowej, „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wielkopolskiej, „Nietkowianki” z Nietkowa, „Perły” z Siedlca”, „Dziewczynki Jak Malinki i… Rodzynki” z Nietkowa, „Cantilena” z Czerwieńska i „Złote Łany” z Bożnowa.

Otwarcia II Trzebiechowskiego Przeglądu dokonał wójt gminy Trzebiechów, Stanisław Drobek. Całość poprowadził Donat Linkowski.                                                   Rywalizację na scenie poprzedził gościnny występ Formacji Artystycznej „Sześciopak” z MGOK w Czerwieńsku. Śpiewający panowie mają już swoją stałą publiczność, czekającą na kolejne niebanalnie wykonywane utwory.                                                      Gościem specjalnym był ukraiński zespół z Tarnopola, który został bardzo życzliwie przyjęty przez trzebiechowską publiczność.

Złotą Nutę Obrzycy wyśpiewały zespoły : „Złote Łany” z Bożnowa w kategorii zespołów z instrumentami tradycyjnymi i „Cantilena” z Czerwieńska w kategorii zespołów z instrumentami elektronicznymi

Srebrną Nutę Obrzycy : zespół „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wielkopolskiej

Brązową Nutę Obrzycy : zespół „Promyk” z Sulechowa.

Komisja przyznała także nagrodę specjalną za próbę przeniesienia folkloru cygańskiego na scenę zespołowi „Nietkowianki” z Nietkowa

oraz wyróżnienia:

za kultywowanie rodzimej tradycji zespołowi „Perły” z Siedlca

za ekspresję sceniczną zespołowi „Dziewczynki Jak Malinki i… Rodzynki” z Nietkowa

za umiejętności wokalne zespołowi „Osoria” ze Szczańca

za wrażliwość muzyczną zespołowi „Kargowiacy” z Kargowej

za ogólny wyraz artystyczny zespołom : „Bojadlanie” z Bojadeł i „Trzebiechowianie” z Trzebiechowa

Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy i pamiątkowe statuetki.

Cennym elementem przeglądu była popularyzacja różnych form folkloru.

fot. Andrzej Apolinarski

Dodaj komentarz