Mam teraz moc

17:50

4 września 2014

Grażyna Walkowiak

Dziennikarka działu społecznego i artystycznego   +48 68 4555 515 / mail: g.walkowiak@zachod.pl

CZWARTEK Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM.

Osoby niepełnosprawne ze względu na swoją trudną sytuację na rynku pracy są jedną z priorytetowych grup objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce mogą korzystać z większości działań dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Pomimo coraz większej liczby projektów, które wspomagają grupy wykluczone społecznie – udział ich jest wciąż zbyt niski.

Dzisiaj opowiemy państwu o kolejnym projekcie  który ma „Odczarować niepełnosprawność”, projekcie realizowanym przez Żagańską Agencję Rozwoju Lokalnego.  

 

Dodaj komentarz