Każdy musi szukać swojej drogi

14:14

3 października 2014

Grażyna Walkowiak

Dziennikarka działu społecznego i artystycznego   +48 68 4555 515 / mail: g.walkowiak@zachod.pl

 

Anna Domaszcyńska z Gorzowa Wlkp, Sylwia Nowicka z Gubina, Anna Kluwak z Guzowa, Kamil Ciok z Żar, Tadeusz Dżumaga ze Świebodzina. Prowadzą mikro i małe przedsiębiorstwa.Pracują w nich albo mają zamiar w nich pracować.  Są wśród 40 osób szkolących się w projekcie Budwonictwo 2021. Zdobywają kompetencje i wiedzę, co jest wielkim ułatwieniem dla wielu firm i ich możliwości fimansowych.

Przypominam o konkursie ogłoszonymprzez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju „Dobre Praktyki EFS 2014„przeznaczonym dla beneficjentów reallizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Kapitał Ludzki (PO KL).  W związku z tym zachęcamy Państwa abyście podzielili się doświadczeniami i zaprezentowali swoje projekty, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Opisy projektów wraz z dodatkowymi materiałami należy wysyła do 15 października na adres;

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Osrodek EFS

ul. Domaniewska 39 a, 02 – 672 Warszawa z dopiskiem ‚Dobre praktyki EFS 2014

Dodaj komentarz