Premiera*** „Jakby niebo na ziemi …”- reportaż Moniki Iłowskiej-Walkowiak

14:00

16 maja 2017

Monika Iłowska-Walkowiak

dziennikarz działu informacji, redakcja w Słubicach

Cezary Galek

reportażysta, kierownik redakcji reportażu   +48 68 4555 554  GSM +48 601 34 94 60

Jeszcze kilkanaście lat temu mieszkająca w Słubicach niewielka społeczność osób wyznania prawosławnego jedynie mogła marzyć o własnym miejscu modlitwy. Z owych marzeń zrodziła się idea rozpoczęcia budowy cerkwi. Małymi krokami przy zaangażowaniu wielu osób rozpoczęto realizację inwestycji.  Mury świątyni zaczęły piąć się do góry z każdym dniem wizualizując niedawne jeszcze marzenie. Dziś w słońcu błyszczą złote kopuły, a bryła nowo powstającej świątyni nawiązuje do symbolu świecy. Podobna budowla stoi na Ukrainie.

28 września 2012 roku uroczyście wmurowano kamień węgielny, umieszczono tam też kapsułę z relikwiami Świętej Wielkiej Męczennicy Barbary, Świętego Sergiusza z Radoneża oraz Św. Męczennika Maksyma Gorlickiego.  Cerkiew w Słubicach jest p.w. Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy.

W nagraniach do reportażu wzięli udział inicjatorzy budowy cerkwi w Słubicach: Urszula i Rościsław Zilitynkiewiczowie, Swietłana Doniec-Łysenko i Igor Łysenko oraz proboszcz słubickiej parafii prawosławnej ks. Michał Kowal.

Premiera w środę (17.05.2017) po 18.00.

Posłuchaj reportażu:

Trochę historii.

Dodaj komentarz