°C

Oferta pracy: Specjalista ds. Techniczno-Informatycznych

Polskie Radio Zachód

Regionalna Rozgłośnia Polskiego Radia w Zielonej Górze "Radio Zachód SA" ogłasza nabór na stanowisko :

Specjalista ds. Techniczno-Informatycznych

Miejsce pracy: Zielona Góra ul. Kukułcza 1 (Radio Zachód S.A.)

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • wsparcie techniczne użytkowników – helpdesk
 • monitorowanie i kontrolę systemów technicznych i informatycznych
 • instalację i konfigurację sprzętu IT
 • wyjazdy jako obsługa techniczna wydarzeń i relacji
 • testowanie, tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i informatycznych
 • administrowanie rozległą siecią komputerową
 • zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego

Od kandydatów oczekujemy:

 • biegłej znajomości systemów Microsoft Windows 7/8/10 oraz Server 2008 i wyżej
 • biegłej znajomości podstaw protokołu TCP/IP w urządzeniach sieciowych
 • biegłej znajomości systemów Wirtualizacji (VMware i Hyper-V)
 • biegłej znajomości obsługi pakietu Office (Word’a i Excel’a)
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej oraz komunikację na poziomie podstawowym
 • samodzielności w działaniu
 • zdolności organizacyjnych
 • czynnego prawa jazdy kat. B
 • udokumentowania kwalifikacji

Oferujemy:

 • pensję na poziomie do 5.000 zł brutto
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas próbny
 • pracę od poniedziałku do piątku
 • pracę w godzinach 7:30-15:30
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia pracowniczego
 • dodatkowe benefity: świadczenia świąteczne, nagroda jubileuszowa

CV  należy wysłać  poczta na adres e mail: it (małpa) zachod.pl

Termin zgłoszeń do dnia 28 lutego 2019

Aplikacje muszą zawierać jedną z poniższych klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Radio Zachód S.A. w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji, w zakresie w jakim wykraczają poza katalog określony przepisami prawa pracy.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy i innych zebranych w trakcie procesu rekrutacji przez Radio Zachód S.A. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podobne stanowiska


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administrator danych osobowych

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@zachod.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji, a jeżeli wyraziłeś na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Twoja zgoda.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Twojej dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, firmom współpracującymi czy podwykonawcom, tzn. obsłudze prawnej, obsłudze hostingu, firmom świadczącym usługi wsparcia technicznego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.