°C

Parking bez zgody wojewody

Miejsce planowanego parkingu / Google Maps

Nie ma zgody wojewody lubuskiego na parking w Parku Braniborskim. Do Urzędu Miasta wpłynęło kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze, które unieważnia uchwałę w tej sprawie.

W dokumencie czytamy między innymi, że budowa parkingu nie może być uznana za działanie na korzyść bezpieczeństwa powszechnego na co powoływały się władze miasta.

W uchwale zakładano, że z parkingu będą mogli korzystać rodzice dzieci z pobliskiej podstawówki, mieszkańcy osiedla, wierni czy też pracownicy i studenci uniwersytetu.

Urząd wojewódzki argumentował, że budowa parkingu w Parku Braniborskim nie służy ochronie ludzi czy też istotnego mienia, a jedynie zapewnia wygodę polegającą na możliwości zaparkowania samochodu w miejscu znajdującym się w niedużej odległości od docelowego miejsca wizyty. 

W piśmie czytamy, że realizacja inwestycji spowodowałaby zwiększenie ruchu na ulicy Braniborskiej. To z kolei może wpłynąć na zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu pieszych, w tym dzieci, które uczęszczają do szkoły. 

Wojewoda uznał również racje mieszkańców z rejonu ulicy Władysława IV, którzy wnioskowali o budowę nowych miejsc parkingowych w rejonie garaży i muru oporowego oraz protestowali przeciw ingerencji w Park Braniborski.

Rozstrzygniecie_wojewody_uchwala_lxiii_864_2018

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP