°C

Odznaczyli Honorowych Dawców Krwi

Fot. Zofia Popielecka

W zielonogórskim ratuszu odbyła się uroczystość z okazji 60-lecia Ruchu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas spotkania lubuscy krwiodawcy otrzymali wyróżnienia i gratulacje. Wśród gości były osoby, które od lat regularnie dzielą się swoją krwią z innymi. Najwięcej krwi, prawie 50 litrów, oddał Sławomir Andruszewski, który co 8 tygodni odwiedza Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze:

 

 

Podczas uroczystości wyróżniono również młodzież, która działa na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.