°C

Obradowała Rada Konsultacyjna

fot. Z.Bodnar

Po raz kolejny obradowała Rada Konsultacyjna d/s Kombatantów, Osób Represjonowanych z przyczyn politycznych i Działaczy opozycji antykomunistycznej.

Przewodniczący Rady Maciej Jankowski podkreślił, że członkowie Rady niekiedy mają trudności z wydaniem pozytywnej opinii w sytuacji, gdy składający wniosek nie dysponuje dokumentami potwierdzającymi jego działalność opozycyjną:

 

 

Rada Konsultacyjna powołana została przez wojewodę lubuskiego i ma za zadanie weryfikację i opiniowanie wniosków osób składających wnioski o zaliczenie ich do miana działaczy antykomunistycznych.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.