°C

Nowy zakład aktywności zawodowej

W Kamieniu Wielkim otwarto drugi w woj. lubuskim zakład aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych. Znalazło w nim pracę 21 osób. Zakład prowadzi pralnię przemysłową, która świadczy usługi dla domów pomocy społecznej, szpitali i hoteli.

„Celem inwestycji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym równego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Zapewnienie im pracy oraz rehabilitacji” – powiedziała dyr. Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim Julita Karasińska.

Dodała, że pracownicy zakładu otrzymują wynagrodzenie, a ewentualne zyski będą przeznaczane na inne cele – rehabilitację i zakup sprzętu medycznego.

Zakład prowadzi Fundacja Stephanus ze Szczecina, która na jego potrzeby wyremontowała i przystosowała duży budynek gospodarczy stojący na działce przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Zgodnie z umową z powiatem gorzowskim przez 30 lat obiekt będzie użytkowany przez fundację.

Wartą ponad 4 mln zł inwestycję fundacja przeprowadziła przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Starania o dofinansowanie trwały kilka lat. PFRON dołożył około połowy potrzebnych pieniędzy.

W Lubuskiem działają dwa zakłady aktywności zawodowej. Drugi jest w Szprotawie. To znacznie mniej niż choćby w woj. wielkopolskim, gdzie jest kilkanaście takich placówek.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.