°C

Minimalne wynagrodzenie w 2019 – jutro decyzja RM

fot. PIxabay

Jutro Rada Ministrów podejmie decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku - zapowiedziała w Gdańsku minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. 15 września mija ustawowy termin, w którym Rada Ministrów musi przyjąć ostateczną wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Elżbieta Rafalska powiedziała, że na jutrzejszym posiedzeniu rządu zostanie przedstawione wcześniejsze stanowisko, czyli 2220 złotych minimalnego wynagrodzenia i 14,50 złotych minimalnej stawki godzinowej. Minister zaznaczyła, że ostateczną decyzję premiera i rady ministrów w tej sprawie poznamy jutro.
NSZZ „Solidarność” oczekuje, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku będzie nie mniejsze niż 2255 złotych.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.