°C

Miliony na lubuskie drogi

fot: LUW

28 inwestycji drogowych na terenie województwa lubuskiego, uda się wykonać w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” 15 gmin i 13 powiatów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzki podpisało dziś umowy na dofinansowanie zadań.

– To dla nas wszystkich ważny dzień – mówił wojewoda Władysław Dajczak

Jeden z największym projektów drogowych w ramach tegorocznego programu będzie realizowany w gminie Deszczno. Mówi wójt gminy Paweł Tymszan:

W ciągu trzech lat w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w województwie lubuskim zrealizowano lub realizuje się łącznie 91 projektów. Ogólna wartość realizowanych projektów wynosi 222 mln zł

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP