°C

Miliony na lubuskie drogi

fot: LUW

28 inwestycji drogowych na terenie województwa lubuskiego, uda się wykonać w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej” 15 gmin i 13 powiatów w Lubuskim Urzędzie Wojewódzki podpisało dziś umowy na dofinansowanie zadań.

– To dla nas wszystkich ważny dzień – mówił wojewoda Władysław Dajczak

Jeden z największym projektów drogowych w ramach tegorocznego programu będzie realizowany w gminie Deszczno. Mówi wójt gminy Paweł Tymszan:

W ciągu trzech lat w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w województwie lubuskim zrealizowano lub realizuje się łącznie 91 projektów. Ogólna wartość realizowanych projektów wynosi 222 mln zł

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.