°C

Magdalena Kruk, Anna Jankowska i Małgorzata Ragiel

fot. Katarzyna Grzegorska

Z dr Magdaleną Kruk, przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, dr Anną Jankowską wiceprzewodniczącą komitetu i przewodniczącą Rady Naukowej olimpiady oraz z Małgorzatą Ragiel, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze rozmawiają Katarzyna Grzegorska i Andrzej Nawrocki.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.