°C

Magdalena Kruk, Anna Jankowska i Małgorzata Ragiel

fot. Katarzyna Grzegorska

Z dr Magdaleną Kruk, przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, dr Anną Jankowską wiceprzewodniczącą komitetu i przewodniczącą Rady Naukowej olimpiady oraz z Małgorzatą Ragiel, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze rozmawiają Katarzyna Grzegorska i Andrzej Nawrocki.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP