Krystyna Sibińska

Z posłanką PO rozmawia Bogdan Sadowski: