°C

Julian Jakubowski nowym dziekanem w Sulechowie

fot. Uniwersytet Zielonogórski

Nowe władze na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie. Mimo, że roczna kadencja prof. Mariana Miłka dobiegnie końca dopiero 31 sierpnia, już przeprowadzono wybory jego następcy.

Dziekanem elektem został wybrany doc. dr inż. Julian Jakubowski – informuje rzecznik uczelni Ewa Sapeńko:

Prodziekanem elektem została dr Monika Kaczurak-Kozak.

Nowe władze pełnienie swoich funkcji rozpoczną 1 września. Ich kadencja powinna potrwać 4 lata, jeżeli jednak wejdzie w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym kadencje dziekanów wygasną wcześniej.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.