°C

Gorzowskie szkoły w rankingu „Perspektyw”

Graf.: perspektywy.pl

68. miejsce zajęło w rankingu Perspektyw II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie.

„Perspektywy” – to najbardziej prestiżowy ranking szkół ponadgimnazjalnych w Polsce. II LO przy ul. Przemysłowej utrzymuje w nim wysoką pozycję od kilku lat. W ubiegłym roku zajęło 52. miejsce. I LO w Gorzowie ma 127. miejsce ( w ub. roku 130). Obie szkoły mają prawo posługiwania się znakiem jakości „złota szkoła”.
– Wysoki wynik w rankingu to zasługa dobrze napisanych matur przez naszych uczniów, wielu z nich studiuje dziś medycynę – mówi Tomasz Pluta, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie:

W rankingu techników, na 249. miejscu znalazły się dwie gorzowskie placówki: Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. F. Gajewskiej-Karamać oraz Technikum nr 5 w ZS Mechanicznych. Oba technika uzyskały znak jakości „srebrna szkoła”.
– To niższy wynik niż w poprzednim roku, mimo wszystko jesteśmy dumni z zajętego przez naszą szkołę miejsca, mówi wicedyrektor Technikum nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych, Barbara Piotrowska:

Czy w „złotych” i „srebrnych” szkołach nauka jest trudna? – pytaliśmy dziś na szkolnych korytarzach wymienionych szkół:

W rankingu liceów bierze się pod uwagę: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W rankingu techników dodatkowo pod uwagę brane są wyniki egzaminów zawodowych.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP