Gimnastyka języka

O formach i treściach współczesnej polszczyzny, poradniczo i swobodnie, polemicznie, a nawet krotochwilnie. Na program zapraszają prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i Andrzej Pierzchała

.

Audycja 1. Wprowadzenie

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-1-wprowadzenie.mp3|titles=Gimnastyka 1 wprowadzenie]

Audycja 2. Nazwiska

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-2-nazwiska.mp3|titles=Gimnastyka 2 nazwiska]

Audycja 3. Mody

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-3-mody.mp3|titles=Gimnastyka 3 mody]

Audycja 4. SMS-y

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-4-sms-y.mp3|titles=Gimnastyka 4 SMS-y]

Audycja 5. Wulgaryzmy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-5-wulgaryzmy.mp3|titles=Gimnastyka 5 wulgaryzmy]

Audycja 6. Płeć stanowisk

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-6-plec-stanowisk.mp3|titles=Gimnastyka 6 płeć stanowisk]

Audycja 7. Zapożyczenia

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-7-zapozyczenia.mp3|titles=Gimnastyka 7 zapożyczenia]

Audycja 8. Anglicyzmy – część I

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-8-anglicyzmy.mp3|titles=Gimnastyka 8 anglicyzmy]

Audycja 9. Anglicyzmy – część II

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-9-anglicyzmy-2.mp3|titles=Gimnastyka 9 anglicyzmy 2]

Audycja 10. Liczebniki

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/17-gimnastyka-10-liczebniki.mp3|titles=Gimnastyka 10 liczebniki]

Audycja 11. Dysleksja

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-11-dyslekcja.mp3|titles=Gimnastyka 11 dysleksja]

Audycja 12. Życzenia świąteczne

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-12-zyczenia-swiateczne.mp3|titles=Gimnastyka 12 życzenia świąteczne]

Audycja 13. Wielkanoc

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-13-wielkanoc.mp3|titles=Gimnastyka 13 Wielkanoc]

Audycja 14. Bynajmniej

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-14-bynajmniej.mp3|titles=Gimnastyka 14 bynajmniej]

Audycja 15.Jubileusze

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-15-jubileusze.mp3|titles=Gimnastyka 15 jubileusze]

Audycja 16. Imiesłowy przysłówkowe

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-16-imieslowy-przyslowkowe.mp3|titles=Gimnastyka 16 imiesłowy przysłówkowe]

Audycja 17. Język reklam

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-17-jezyk-reklam.mp3|titles=Gimnastyka 17 język reklam]

Audcyja 18. Akcenty

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-18-akcenty.mp3|titles=Gimnastyka 18 akcenty]

Audycja 19. Zaimki

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-19-zaimki.mp3|titles=Gimnastyka 19 zaimki]

Audycja 20. Czas przyszły

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-20-czas-przyszly.mp3|titles=Gimnastyka 20 czas przyszły]

Audycja 21. Frazeologizmy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-21-frazeologizmy.mp3|titles=Gimnastyka 21 frazeologizmy]

Audycja 22. Idiomy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-22-idiomy.mp3|titles=Gimnastyka 22 idiomy]

Audycja 23. Kolokwializmy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-23-kolokwializmy.mp3|titles=Gimnastyka 23 kolokwializmy]

Audycja 24. Tautologie

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-24-tautologie.mp3|titles=Gimnastyka 24 tautologie]

Audycja 25. Pleonazmy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-25-pleonazmy.mp3|titles=Gimnastyka 25 pleonazmy]

Audycja 26. Premedytacja

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-26-premedytacja.mp3|titles=Gimnastyka 26 premedytacja]

Audycja 27. Ortografia

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-27-ortografia.mp3|titles=Gimnastyka 27 ortografia]

Audycja 28. Narody i mieszkańcy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-28-narody-i-mieszkancy.mp3|titles=Gimnastyka 28 narody i mieszkańcy]

Audycja 29. Semantyka

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-29-semantyka.mp3|titles=Gimnastyka 29 semantyka]

Audycja 30. Wieloznaczność

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/18-gimnastyka-30-wieloznacznosc.mp3|titles=Gimnastyka 30 wieloznaczność]

Audycja 31. Syntaktyka

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-31-syntaktyka.mp3|titles=Gimnastyka 31 syntaktyka]

Audycja 32. Podwójne przeczenie

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-32-podwojne-przeczenie.mp3|titles=Gimnastyka 32 podwójne przeczenie]

Audycja 33. Procent

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-33-procent.mp3|titles=Gimnastyka 33 procent]

Audycja 34. Wołacz

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-34-wolacz.mp3|titles=Gimnastyka 34 wołacz]

Audycja 35. Zrosty

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-35-zrosty.mp3|titles=Gimnastyka 35 zrosty]

Audycja 36. Ekonomia Języka

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-36-ekonomia-jezyka.mp3|titles=Gimnastyka 36 ekonomia języka]

Audycja 37. Tarkowanie

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-37-tarkowanie.mp3|titles=Gimnastyka 37 tarkowanie]

Audycja 38. Nazwiska

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-38-nazwiska-2.mp3|titles=Gimnastyka 38 nazwiska 2]

Audycja 39. Nie

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-39-nie.mp3|titles=Gimnastyka 39 nie]

Audycja 40. Przyimki

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/20-gimnastyka-40-przyimki.mp3|titles=Gimnastyka 40 przyimki]

Audycja 41. Przekleństwa

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-41-przeklenstwa.mp3|titles=Gimnastyka 41 przekleństwa]

Audycja 42. Stopniowanie

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-42-stopniowanie.mp3|titles=Gimnastyka 42 stopniowanie]

Audycja 43. Odmiana zła

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/03-gimnastyka-43-odmiana-zla.mp3|titles=Gimnastyka 43 odmiana zła]

Audycja 44. Afektonimy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-44-afektonimy.mp3|titles=Gimnastyka 44 afektonimy]

Audycja 45. Cudzysłów

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-45-cudzyslow.mp3|titles=Gimnastyka 45 cudzysłów]

Audycja 46. Cytaty

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-46-cytaty.mp3|titles=Gimnastyka 46 cytaty]

Audycja 47. Daty

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-47-daty.mp3|titles=Gimnastyka 47 daty]

Audycja 48. Rusycyzmy

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-48-rusycyzmy.mp3|titles=Gimnastyka 48 rusycyzmy]

Audycja 49. Slang

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-49-slang.mp3|titles=Gimnastyka 49 slang]

Audycja 50. Natręctwa językowe

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/10/03-gimnastyka-50-natrectwa-jezykowe.mp3|titles=Gimnastyka 50 natręctwa językowe]

Audycja 51. Imiona

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-51-imiona.mp3|titles=Gimnastyka 51 imiona]

 

Audycja 52. Zdrobnienia

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-52-zdrobnienia.mp3|titles=Gimnastyka 52 zdrobnienia]

 

Audycja 53. Znaki przestankowe

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-53-znaki-przestankowe.mp3|titles=Gimnastyka 53 znaki przestankowe]

 

Audycja 54. Przecinki

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-54-przecinki.mp3|titles=Gimnastyka 54 przecinki]

Audycja 55. Interpunkcja

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-55-interpunkcja.mp3|titles=Gimnastyka 55 interpunkcja]

Audycja 56. Zdrobnienia imion

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-56-zdrobnienia-imion.mp3|titles=Gimnastyka 56 zdrobnienia imion]

Audycja 57. Zgrubienia

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-57-zgrubienia.mp3|titles=Gimnastyka 57 zgrubienia]

Audycja 58. Formy grzecznościowe

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-58-formy-grzecznosciowe.mp3|titles=Gimnastyka 58 formy grzecznościowe]

Audycja 59.  Nadużywanie zaimków

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-59-naduzywanie-zaimkow.mp3|titles=Gimnastyka 59 nadużywanie zaimków]

Audycja 60. Naleciałości gwarowe

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2012/09/04-gimnastyka-60-nalecialosci-gwarowe.mp3|titles=Gimnastyka 60 naleciałości gwarowe]