°C

Bezpieczeństwo na A2

Źródło: Wikipedia

Służby autostradowe czuwają.

Przez cała dobę nad bezpieczeństwem jadących A2 czuwają pracownicy Centrum Zarządzania Autostradą. Drogę patrolują też pracownicy utrzymania autostrady oraz patrole autostradowe. A2, ma na całej swojej długości sieć kolumn alarmowych, rozmieszczonych co 2 kilometry. By wezwać pomoc wystarczy podjechać do jednej z nich, nacisnąć czerwony guzik, a natychmiast odezwie się pracownik CZA. W razie potrzeby wyśle  na miejsce odpowiednie służby. Nr alarmowy CZA  +48  61 – 83 – 83 – 112.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.