GCPR pomaga

08:15

20 września 2010

Marcin Sasim

Dziennikarz Radia Gorzów. E-mail: m.sasim@radiogorzow.pl. Tel. 95-725-82-61. Z Radiem Gorzów związany od lipca 2009 roku.

Ponad 200 wielodzietnych rodzin korzysta ze wsparcia Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Ubóstwo, bezrobocie, kłopoty wychowawcze czy mieszkaniowe sprawiają, że pomoc tym rodzinom jest niezbędna. „Nie mamy informacji o wszystkich rodzinach, którym trzeba pomóc” – mówi wiceprezydent Ewa Piekarz.

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2010/09/ewa-piekarz.mp3|titles=Ewa Piekarz]

Dlatego pracownicy Centrum przygotowali raport, który wskazuje jak można pomóc potrzebującym rodzinom wielodzietnym. „Form pomocy jest kilka. Pomagamy wspierając rodziny finansowo, ale nie tylko” – mówi zastępca dyrektora GCPR Jolanta Kwiatkowska.

[audio:http://www.zachod.pl/wp-content/uploads/2010/09/jolanta-kwiatkowska.mp3|titles=Jolanta Kwiatkowska]

Rodziny wielodzietne, objęte wsparciem GCPR, otrzymują głównie pomoc finansową. Chodzi tu między innymi o zasiłki w postaci pokrycia kosztów żywienia w szkole lub przedszkolu, w formie biletów MZK, a także świadczenia pieniężne programu rządowego ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

GCPR współpracuje też z Powiatowym Urzędem Pracy. Bezrobotni rodzice dzięki tej współpracy nie tylko mają szansę na szybsze znalezienie zatrudnienia, ale też na podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych w licznych szkoleniach.

Skala problemów, z którymi borykają się gorzowskie rodziny wielodzietne, spowodowała, że od tego roku w Dziale Pomocy Środowiskowej pracuje dwóch asystentów rodziny. Udzielają oni pomocy w ramach współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Dodaj komentarz