°C

Wsparcie osób z autyzmem

Fot. S. Misiak

O inicjatywach podejmowanych na rzecz osób z autyzmem, wsparciu na jakie mogą liczyć w regionie i potrzebach rodzin.

Goście audycji: Sebastian CycułaJustyna Szczanowicz ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, Magdalena Kukulska, mama chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Marcin Kil, pomysłodawca akcji „Milion swingów dla autyzmu”.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP