°C

„W poszukiwaniu piękna”- reportaż Izabeli Patek

A.Szymanek

Reportaż o Annie Szymanek w środę po 18.00.

Anna Szymanek tworzy od ponad sześćdziesięciu lat. Urodziła się w Starodworcach na Wileńszczyźnie. W roku 1964 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki. Od otrzymania dyplomu Anna Szymanek aktywnie uczestniczy w plenerach, wystawach, konkursach organizowanych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Do połowy lat osiemdziesiątych główną dyscypliną jej wypowiedzi artystycznej była ceramika. Niestety artystka musiała zrezygnować z tworzenia prac ceramicznych ze względów zdrowotnych. Z tego względu przez wiele lat uprawiała malarstwo i rysunek. Prace Anny Szymanek znajdują się także w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. W Muzeum Lubuskim imienia Jana Dekerta w Gorzowie znajduje się stała wystawa  prac tej artystki. Niestety od tego roku wzrok artystki bardzo się pogorszył, dlatego też nie może już prowadzić plastycznej działalności twórczej. Anna Szymanek deklaruje, że nadal będzie organizowała i prowadziła plenery malarskie. Była wielokrotnie nagradzana w tym medalem Gloria Artis, a w tym roku malarka otrzymała Motyla, czyli Nagrodę Kulturalną Prezydenta Gorzowa.

Z albumu Pani Anny .

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.