°C

„W czepku urodzone” -reportaż Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Źródło: Szpital Kliniczny w Zielonej Górze

REPORTAŻ NA BIS w środę po 18.00.

Ruszyła rekrutacja kandydatów na studentów UZ. Uczelnia ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi , m.in. kierunek pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Nowocześnie wyposażone Centrum Symulacji i praktyki w Szpitalu Klinicznym dają gwarancje dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Szpital Kliniczny oferuje miejsca pracy. Również i inne placówki zdrowia czekają na wykwalifikowany personel. Wymagania są duże, a zdobycie zawodu niełatwe, o czym przekonamy się przyglądając się nauce studentów i pracy  pielęgniarek. Naszym przewodnikiem będzie Pielęgniarka Naczelna w zielonogórskim Szpitalu Klinicznym Pani Weronika Resenberger. Jak wynika z prognozy opracowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczącej liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych, do 2030 roku zwiększać się będzie systematycznie liczba pielęgniarek w wieku emerytalnym, nastąpi więc brak tzw. zastępowalności pokoleniowej. Zmniejszeniu ulegnie też wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Kto więc będzie się nami opiekował ?

Po emisji reportażu rekrutacji opowie dr Joanna Hoffman-Aulich Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. Odpowie też na Państwa pytania.

Medyczne szkolenie

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.