°C

„W czepku urodzone” -reportaż Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Źródło: Szpital Kliniczny w Zielonej Górze

REPORTAŻ NA BIS w środę po 18.00.

Ruszyła rekrutacja kandydatów na studentów UZ. Uczelnia ma wiele ciekawych propozycji dla młodych ludzi , m.in. kierunek pielęgniarstwo na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. Nowocześnie wyposażone Centrum Symulacji i praktyki w Szpitalu Klinicznym dają gwarancje dobrze wykształconych i przygotowanych do pracy pielęgniarek i pielęgniarzy. Szpital Kliniczny oferuje miejsca pracy. Również i inne placówki zdrowia czekają na wykwalifikowany personel. Wymagania są duże, a zdobycie zawodu niełatwe, o czym przekonamy się przyglądając się nauce studentów i pracy  pielęgniarek. Naszym przewodnikiem będzie Pielęgniarka Naczelna w zielonogórskim Szpitalu Klinicznym Pani Weronika Resenberger. Jak wynika z prognozy opracowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych dotyczącej liczby zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych, do 2030 roku zwiększać się będzie systematycznie liczba pielęgniarek w wieku emerytalnym, nastąpi więc brak tzw. zastępowalności pokoleniowej. Zmniejszeniu ulegnie też wskaźnik zatrudnionych pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Kto więc będzie się nami opiekował ?

Po emisji reportażu rekrutacji opowie dr Joanna Hoffman-Aulich Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. Odpowie też na Państwa pytania.

Medyczne szkolenie

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP