°C

„SMS-y do uczennicy”- posłuchaj reportażu Moniki Hemperek

c

Audycja o naruszaniu granic bezpieczeństwa i seksualności dziecka przez nauczyciela, który przez trzy lata prześladował swoją uczennicę SMS-ami.

Sprawa ujrzała światło dzienne i zajął się tym wymiar sprawiedliwości. Czy społeczność małej wsi, gdzie wydarzenia miały miejsce, czuje się bezpiecznie? Czy taki nauczyciel może mieć dalszy kontakt z dziećmi?

Stalking określany jest jako uporczywe nękanie bądź prześladowanie ofiary. Według kodeksu karnego stalking stanowi przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech, a w niektórych przypadkach nawet do dziesięciu. Badania nad zjawiskiem stalkingu w Polsce prowadził Instytut Ekspertyz Sądowych na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Badanie zostało przeprowadzone na 10 200 respondentach. Niemal 10 % badanych twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy było ofiarą uporczywego nękania. Oznacza to, że niemal 3 mln Polaków mogło mieć do czynienia ze stalkingiem. W praktyce można się spodziewać, że zasięg tego zjawiska jest większy.

Autorka jest reportażystką Radia Lublin. Reportaż  został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie KRRiT i reprezentował polską radiofonię na Prix Europa w Berlinie.

POSŁUCHAJ REPORTAŻU

 

Do zakończenia ciszy wyborczej komentowanie na stronie zostało wyłączone. Zamieszczone komentarze pojawią się po zamknięciu lokali wyborczych w niedzielę, 26 maja 2019 r.