°C

„Skarby Grodziszcza”- reportaż Elżbiety Wozowczyk-Leszko

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.

Premiera w środę wyjątkowo po 18.30.

Kto z nas w dzieciństwie nie szukał skarbów, nie czytał książek o wielkich odkryciach archeologicznych? Wiedza o historii człowieka ukryta w wydobywanych z ziemi artefaktach jest bezcenna. Archeolodzy z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza od  lat prowadzą badania w Grodziszczu niedaleko Świebodzina, gdzie odkryto pozostałości po średniowiecznym grodzie. Znalezione przedmioty świadczą o randze tego stanowiska i wysokim poziomie życia ówczesnych mieszkańców. Badania w Grodziszczu prowadzone są w ramach Projektu Narodowego Centrum Nauki dotyczącego wczesnośredniowiecznego osadnictwa grodowego na terenie części województwa lubuskiego w dorzeczu Odry.

Badania w  Grodziszczu.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.