°C

Radni Zielonej Góry komentują bieżące wydarzenia miejskie

Samorządne Lubuskie

W dzisiejszej audycji rozmawiamy o zakupie akcji ZKŻ S. SA (klub żużlowy) i Grono S.SA (klub koszykówki) przez miasto Zielona Góra.

Zaproszeni goście odnoszą się także do sporu wokół edukacji seksualnej według wzorca LGBT.

Poruszamy także kwestię realizacji uchwały Rady Miasta z 16 lipca 2018 roku w sprawie kontroli komisji rewizyjnej w spółkach miejskich.

W dyskusji udział biorą zielonogórscy radni: Bożena Ronowicz, Prawo i Sprawiedliwość; Anita Kucharska – Dziedzic, Ruch Miejski; Andrzej Bocheński, Zielona Razem oraz Janusz Rewers, Koalicja Obywatelska.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP