°C

„Pozostało w pamięci”- reportaż Izabeli Patek

I.Patek

Premiera w środę po 18.00.

79 lat temu, 10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich w czasie, której  do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. Ludzi (dane NWKD). W czasie transportu deportowani umierali z zimna, głodu i wyczerpania.

Gorzowski oddział Związku Sybiraków obchodzi w tym roku trzydziestolecie działalności, dlatego też członkowie tej organizacji chcą przekazywać zwłaszcza młodym ludziom swoje wspomnienia o latach na zesłaniu. Pani Danuta Kosela miała 6 lat , gdy wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Pani Janina Andrzejewska nie ukończyła jeszcze jedenastu lat kiedy znalazła się w Taszkiencie. Po wojnie obie Panie już jako osoby dorosłe starając się o przyjęcie do Związku Sybiraków zgromadziły sporo dokumentów potwierdzających pobyt na ,,nieludzkiej ziemi”. Sybiracy nie doczekali się jeszcze zadośćuczynienia za krzywdy poniesione podczas zsyłek. Do dziś mają o to żal. A przecież jak podaje Prof. Andrzej Paczkowski :”Uważa się, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w różnych formach – od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę wpół przymusową – ponad 1 milion osób, a więc co dziesiątego obywatela Rzeczypospolitej, który mieszkał lub znalazł się na tym terytorium”.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.