°C

„Ognista Puszcza 2019”

foto: Adam Król

W lasach Puszczy Noteckiej na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego prze dwa dni trwały Krajowe Ćwiczenia Ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod kryptonimem OGNISTA PUSZCZA 2019.

Od połowy marca Straż Pożarna Lubuslandii (tak nazwano fikcyjne Państwo wspólnotowe) odnotowuje znaczący wzrost liczby pożarów powierzchniowych w lasach oraz na obszarach rolniczych. Problem dotyczy głównie obszarów Puszczy Noteckiej oraz Puszczy Rzepińskiej. W działaniach gaśniczych zaangażowane są wszystkie dostępne siły i środki Lubuslandii. Miejscowy Komendant Straży Pożarnej powołał Sztab do koordynacji działań. W wyniku przeprowadzonej analizy, Sztab wnioskuje o zadysponowanie dodatkowych sił i środków z krajów sąsiednich.
Tak zaczyna się gra o zwycięstwo z ogniem, który jest zagrożeniem dla puszczy o powierzchni  140 000 ha.  
 
Na szczęście to tylko opis ćwiczeń jakie przez dwa dni odbywały się na terenie Nadleśnictwa Kawrin w Pyszczy Noteckiej, które swoim zasięgiem obejmuje teren powiatu strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i międzyrzeckiego. Na ćwiczenia ściągnięto blisko 500 strażaków z Lubuskiego, Dolnośląskiego, Zachodniopomorskiego i z Niemiec. W manewrach biorą także udział leśnicy, którzy służą strażakom swoją wiedzą i sprzętem w tym także samolotami gaśniczymi. Do działań zaprzęgnięto także helikopter wojskowy. A na ćwiczeniach pod kryptonimem „Ognista Puszcza 2019” był z mikrofonem i aparatem fotograficznym Adam Król.
 
Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.