°C

O atrakcjach czasem niedostępnych.

Tam coś jest - wakacyjne soboty, godz. 12:40

Wiele obiektów mających turystyczną wartość jest niedostępnych.

Nie tylko kilkadziesiąt obiektów winiarskich w Zielonej Górze, piwnic, które mogłyby stać się atrakcjami, ale także tych bardziej znanych jak choćby pałac w Zaborze i Bojadłach. Warto je mimo to zobaczyć z zewnątrz. Przepłynąć promem do Bojadeł, zerknąć zza płotu na pałac i kościół i wdrapać się na wydmę Cypel.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.