°C

O atrakcjach czasem niedostępnych.

Tam coś jest - wakacyjne soboty, godz. 12:40

Wiele obiektów mających turystyczną wartość jest niedostępnych.

Nie tylko kilkadziesiąt obiektów winiarskich w Zielonej Górze, piwnic, które mogłyby stać się atrakcjami, ale także tych bardziej znanych jak choćby pałac w Zaborze i Bojadłach. Warto je mimo to zobaczyć z zewnątrz. Przepłynąć promem do Bojadeł, zerknąć zza płotu na pałac i kościół i wdrapać się na wydmę Cypel.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP