°C

„Nasz dziadek Moniuszko”- posłuchaj cyklu reportażowego Cezarego Galka

Galek

Z okazji Roku Moniuszkowskiego postanowiłem dotrzeć do współczesnych potomków kompozytora z różnych linii i w stopniu pokrewieństwa żyjących dziś w Warszawie.

Chciałem dowiedzieć się, czy postać kompozytora przetrwała w rodzinnej tradycji w sposób żywy. Czy jego osoba wywiera wymierny wpływ na życie potomków. Wszak pamięć o „twórcy polskiej opery narodowej” zobowiązuje szczególnie tych, dla których kompozytor jest nie tylko postacią z pomnika przed Teatrem Wielkim w Warszawie.

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 r. w Ubielu pod Mińskiem  na terenie zaboru rosyjskiego w ówczesnej Polsce (dziś Białoruś). Pochodził z polskiej rodziny szlacheckiej herbu Krzywda. Był jedynym potomkiem małżeństwa Czesława Moniuszki i Elżbiety z Madżarskich Moniuszkowej, ale miał rodzeństwo cioteczne w licznej rodzinie Moniuszków. Matka, Elżbieta Moniuszkowa, choć nie była zawodowym muzykiem, stała się dla syna pierwszą nauczycielką gry na klawikordzie. Przyszły kompozytor w domu rodzinnym wzrastał w atmosferze wrażliwości na sztukę, postawy patriotyczne, oraz  potrzebę zdobywania wykształcenia i troskę o ludzi. Stanisław i Aleksandra Moniuszkowie mieli dziesięcioro dzieci. W 1841 roku urodziło się pierwsze – córka Elżbieta. Do dzisiaj żyją jej autentyczni potomkowie (w Polsce, w Kanadzie i na Węgrzech). Drugim dzieckiem kompozytora był syn Kazimierz (zmarł w dzieciństwie). W 1843 roku przyszło na świat trzecie dziecko kompozytora – syn Stanisław. Z jego linii do dzisiaj żyje (w Polsce i we Włoszech) sześcioro jego potomków. Kolejnym synem Kompozytora był Bolesław (wiolonczelista, zmarł nie żonaty), następnie córka Maria (zmarła jako dziecko), córka Jadwiga (do dzisiaj żyją w Polsce jej potomkowie), córki Zofia i Aleksandra (ta druga zmarła we wczesnym dzieciństwie), syn Jan (profesor petersburskiej Akademii Sztuk, artysta malarz; zmarł nie żonaty) i córka Cecylia (zmarła niezamężna).

W części pierwszej cyklu byłem gościem Pani Elżbiety Janowskiej-Moniuszko pra-pra-prawnuczki kompozytora i jej córki Adrianny.  Odwiedziliśmy też podczas próby na Uniwersytecie Muzycznym im. Fr.Chopina w warszawie dr Magdalenę Idzik, śpiewaczkę specjalizującą się w wykonawstwie arii i pieśni Moniuszki.

Posłuchaj części pierwszej cyklu: 

W części drugiej spotkamy Stanisława Kazimierza Wójcika pra-pra-pra-prawnuka po córce Jadwidze (szóste pokolenie)odwiedzimy  rodzinę Macieja Dehnela pra-prawnuka kompozytora po córce Elżbiecie (czwarte pokolenie po Kompozytorze).

Dzięki nagraniom do reportażu po raz pierwszy po latach spotkały się widoczne na zdjęciu medaliony przechowywane oddzielnie przez potomków kompozytora.

 

Podczas nagrań do reportażu.

Z rodzinnego albumu Elżbiety Janowskiej-Moniuszko.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.