°C

Lubuskie ma 20 lat! Czy to koniec problemów wieku dojrzewania?

Otwarty mikrofon Radia Zachód

20 lat mija od podpisaniu dokumentu, który stał u podstaw powstania województwa lubuskiego. 13 marca 1998 roku parlamentarzyści z ówczesnych województw gorzowskiego i zielonogórskiego wspólnie podpisali list do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka w sprawie utworzenia województwa lubuskiego.

Jak z perspektywy czasu oceniamy „umową paradyską”? Czy wykorzystaliśmy odpowiednio ten czas? Co sądzimy o perspektywach rozwoju naszego województwa? Jakie widzimy mocne i słabe strony Lubuskiego?

Zapraszamy do dyskusji: 68 324 22 55 lub 801 327 462.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP