°C

Kiedy euro?

Otwarty mikrofon

Temat euro znów powraca w publicznej dyskusji. Polska podpisując traktat akcesyjny zobowiązała się do przyjęcia wspólnej europejskiej waluty jednak bez podania terminu. Poza strefą euro jest nadal 12 państw należących do UE.

Kwestia momentu przyjęcia euro dzieli Koalicję Europejską i Zjednoczoną Prawicę. W Otwartym Mikrofonie Radia Zachód pytamy; Kiedy powinniśmy przyjąć euro?

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.