°C

Jak poradzić sobie z adopcyjnymi wyzwaniami?

Zbigniew Bodnar

Dziecięca trauma była głównym motywem dzisiejszej konferencji, na której omawiano różne aspekty adopcji i i pieczy zastępczej.

To kolejne spotkanie w ramach cyklicznych dyskusji, jakie od pięciu lat organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z lubuskim Urzędem Marszałkowskim.

Biorą w nich różne osoby związane z procesem przysposobienia, a więc zarówno pracownicy ośrodków adopcyjnych, jak i psychologowie, prawnicy czy rodziny adopcyjne i prowadzący domy zastępcze:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.