°C

Jak poradzić sobie z adopcyjnymi wyzwaniami?

Zbigniew Bodnar

Dziecięca trauma była głównym motywem dzisiejszej konferencji, na której omawiano różne aspekty adopcji i i pieczy zastępczej.

To kolejne spotkanie w ramach cyklicznych dyskusji, jakie od pięciu lat organizowane są przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przy współpracy z lubuskim Urzędem Marszałkowskim.

Biorą w nich różne osoby związane z procesem przysposobienia, a więc zarówno pracownicy ośrodków adopcyjnych, jak i psychologowie, prawnicy czy rodziny adopcyjne i prowadzący domy zastępcze:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.