°C

Historie pisane na nowo

pomnik ks. prałata Witolda Andrzejewskiego, fot. Kamil Hypki

Historie pisane na nowo (odc. 117) Dziś audycja na żywo z placu katedralnego w Gorzowie. Relacjonowałem dla Państwa uroczystości związane z odsłonięciem pomnika ks. prałata Witolda Andrzejewskiego. Moim gościem był dr Sebastian Ligarski z IPN. Był też kolejny odcinek serialu radiowego „Karski”.

Witold Andrzejewski urodził się 5 kwietnia 1940 r. w Kownie na Litwie. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (1963). Pracował jako aktor, najpierw w Łodzi, a później w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy.

W 1966 r. wstąpił do seminarium duchownego w Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1972 r. Przez całe swoje kapłańskie życie związany był z Gorzowem, najpierw jako wikariusz i duszpasterz młodzieży, następnie jako proboszcz w parafiach MB Różańcowej i Niepokalanego Poczęcia NMP.

Pod koniec lat 70. minionego wieku był uczestnikiem Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz organizatorem kontaktów młodzieży akademickiej ze środowiskami opozycyjnymi, kolportował wydawnictwa niezależne. Jesienią 1980 został kapelanem „Solidarności” w Regionie Gorzowskim.

13 grudnia 1981 r. był inicjatorem odczytanego w parafiach Gorzowa listu krytykującego wprowadzenie stanu wojennego. Współorganizował pomoc dla internowanych i uwięzionych.

Po zmianach politycznych w naszym kraju był także kapelanem lubuskiego garnizonu policji. Był Honorowym Obywatelem Miasta Gorzowa Wlkp. Zmarł 30 stycznia 2015 r. w Gorzowie.

Za swoje zasługi ks. Andrzejewski otrzymał liczne wyróżnienia kościelne i państwowe. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady współżycia społecznego oraz tzw. NETykiety a także przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia zastrzega sobie prawo do moderacji komentarzy. Rozgłośnia może także, na wniosek uprawnionych organów, przekazać dane identyfikacyjne użytkowników, tj. zarejestrowane adresy e-mail, adresy IP.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, komentarze zawierające jakiekolwiek linki nie są publikowane.