°C

Czy mnie jeszcze pamiętasz?

RADIOWIECZÓR

65 Lat Radia Zachód

Zakład rolny w Lubogórze wchodził w skład kombinatu rolnego w Świebodzinie. Była to jjedna z lepiej działających rolniczych firm w kraju. Oprócz Lubogóry gospodarowano w zakładach rolnych w Niedźwiadach, Ołoboku, Radoszynie, Niekarzynie, Radoszynie. Do tego słynne przedsiębiorstwo sadownicze w Świebodzinie.

Protest w Lubogórze rozpoczął się od konfliktu między dyrektorem zakładu rolnego  a liderem zakładowej Solidarności. Dyrektorowi zarzucano, że źle odnosi się do robotników, zwalnia bez powodu, wykorzystuje mienie państwowe do swoich celów oraz rozbija Solidarność. Do strajku przyłączyło się 50 zakładów pracy, by później rozszerzyć się na 575 w całym województwie zielonogórskim. Akcją zajęło się Biuro Polityczne KC PZPR i  Krajowa Komisja Solidarności. Do Zielonej Góry przybywały oficjalne delegacje.

Lubogórski strajk został zawieszony 13 listopada… Potem w odbyło się referendum, w którym załoga opowiedziała się za utrzymaniem kombinatu w całości, pozostawieniem na stanowisku dotychczasowych dyrektorów i przywróceniem do pracy przewodniczącego zakładowej Solidarności. Miesiąc później został ogłoszony stan wojenny… 

5 lat później, w 1986 roku powstał reportaż Ireny Linkiewicz i Tadeusza Krupy „Czas przeszły niedokonany”

Czy mnie jeszcze…. 31.07.2018 r.

Jedna odpowiedź do “Czy mnie jeszcze pamiętasz?”

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.