°C

Czas decyzji: Zielona Góra

W pierwszym wydaniu audycji swoje programy dla różnych obszarów funkcjonowania miasta zaprezentowali przedstawiciele komitetów wyborczych startujących w wyborach w Zielonej Górze.

W audycji wzięli udział: Adam Urbaniak, KW Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska Nowoczesna; Zbigniew Binek, KW Wyborców Janusza Kubickiego Bezpartyjni; Paweł Maciejewski, KW Kukiz’15; Radosław Brodzik, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej; Joanna Liddane, KW Ruch Miejski Zielona Góra oraz Marek Budniak, KW Prawo i Sprawiedliwość.

Posłuchaj zapisu całej audycji

Zasady audycji

Przed programem przedstawiciele komitetów wylosowali zagadnienia, których będą głównymi prelegentami oraz kolejność zabierania głosu w debacie. Na prezentacje wylosowanego zagadnienia każdy uczestnik ma 3 minuty.

Po prezentacji pozostali kandydaci mają 30 sekund na odniesienie się do wypowiedzi głównego prelegenta. Po prezentacji wszystkich zagadnień głównych, każdy z uczestników ma minutę na podsumowanie debaty.

Ochrona środowiska

Głównym prelegentem był Adam Urbaniak, reprezentujący KW Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska Nowoczesna:

Gospodarka

Głównym prelegentem był Zbigniew Binek reprezentujący KW Wyborców Janusza Kubickiego Bezpartyjni:

 

Polityka społeczna

Głównym prelegentem był Radosław Brodzik reprezentujący KW Sojusz Lewicy Demokratycznej:

 

Edukacja

Głównym prelegentem był Marek Budniak reprezentujący KW Prawo i Sprawiedliwość:

 

Kultura i sport

Głównym prelegentem był Paweł Maciejewski reprezentujący KW Kukiz’15:

 

Komunikacja i zagospodarowanie przestrzenne

Głównym prelegentem była Joanna Liddane reprezentująca KW Ruch Miejski Zielona Góra

 

Podsumowanie

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.